• NEDAJ SA, HOVOR O TOM!
   • NEDAJ SA, HOVOR O TOM!

   • 27.11.2022 21:38
   • Pod týmto názvom sa nieslo edukatívne multimediálne predstavenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. až 9.ročníka vo štvrtok 20. októbra.

   • Ťažiskovou témou bola problematika šikanovania, ktorú herci pútavým spôsobom stvárnili prostredníctvom piatich scénok zameraných na predsudky, násilie, sociálnu nerovnosť a kyberšikanu. Spestrením programu boli aj videoukážky známych youtuberov majúcich osobné skúsenosti so šikanou. Boli zároveň aj odkazom pre žiakov, aby sa „nedali“ a hovorili o tejto stále závažnej a aktuálnej problematike. Keďže sú v súčasnosti pre mnohé deti vzormi, veríme, že svojimi výpoveďami na mladé obecenstvo zapôsobili. Tiež dúfame, že zároveň to obete podnieti k tomu, aby zahodili strach a o probléme prehovorili. Na záver nám bol odovzdaný certifikát symbolizujúci náš prísľub šíriť posolstvo predstavenia.

    Naďa Kučeříková

   • Naspäť na zoznam článkov